เรสโปแคร์ หน้ากากป้องกันไวรัส 2 กล่อง (รวม 10 ชิ้น)

คุณสมบัติสินค้า:

หน้ากากป้องกันไวรัส covid-19

แบรนด์ : เรสโปแคร์

Share

RespoKare หน้ากากป้องกันไวรัส สำหรับผู้ใหญ่ 5 ชิ้นต่อกล่อง จำนวน 2 กล่อง

ป้องกันและกำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และวัณโรค และกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ

ทำงานอย่างไร

เรสโปแคร์ หน้ากากป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่ มีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับละอองของเหลวที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศได้อย่างดี ทำให้ละอองของเหลวที่ปะปนกับอากาศที่หายใจเข้าไปถูกยึดติดที่พื้นผิวด้านชั้นนอกสุดของหน้ากากได้อย่างรวดเร็ว ละอองของเหลวที่ปนเปื้อนไปด้วยเชื้อโรคจะถูกกำจัดด้วยใช้เทคโนโลยีการป้องกันที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว 3 ขั้นตอนดังนี้

 1. การดักจับเชื้อโรค
  แผ่นกรองด้านนอกสุดของหน้ากาก นอกจากจะทำหน้าที่กรองอนุภาคขนาดเล็กที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศแล้ว ที่ผิวด้านนอกสุดยังเคลือบด้วยพอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติ “ไฮโดฟิลลิก” ซึ่งช่วยเร่งการดูดซึมละอองของเหลวที่ปะปนในอากาศ ทำให้ละอองของ เหลวที่ปนเปื้อนเชื้อโรคในอากาศถูกดักจับและยึดติดอยู่ในชั้นแผ่นกรองด้านนอกสุด ไม่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายและลดการปนเปื้อนเชื้อโรค
 2. การหยุดทำงานของไวรัส
  ด้วยคุณสมบัติพิเศษของพอลิเมอร์ที่เคลือบด้วยกรดซิตริกที่แผ่นกรองด้านนอกสุด ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เป็น กรด ค่า pH ต่ำ (pH 2.8 ถึง 5) เมื่อเชื้อโรคถูกดูดซึมเข้าสู่หน้ากากจะถูกทำให้เกิดการ desaturation โปรตีนของผนังเซลล์ ร่วมกับ แผ่นกรองชั้นถัดมาที่มีสีฟ้าประกอบด้วยธาตุทองแดงและธาตุสังกะสีไอออน ซึ่งมีคุณสมบัติในการทำลายโปรตีน กรดนิวคลีอิก และของเหลวของเซลล์ ก่อเกิดการทำลายเชื้อไวรัส แบคทีเรีย วัณโรค และเขื้ออื่น ๆ
 3. ประสิทธิภาพและปลอดภัย
  แผ่นกรองที่เคลือบโพลิเมอร์พิเศษนี้ไม่ส่งผลเสียต่อการไหลเวียนของอากาศและยังมีปลอดภัยสูงสุด ซึ่งได้รับการรับรองโดยองค์ การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานกำกับดูแลมาตรฐานการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ของยุโรป
ข้อมูลเฉพาะ
 1. ประสิทธิภาพทางวิชาการ
  1. การกำจัดเชื้อไวรัส: มีประสิทธิภาพในการกรองเชื้อไวรัส (Viral Filtration Effective) มากกว่า 99.7% และมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อไวรัส 18 ชนิด ที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดไข้หวัดใหญ่ตามฤดูการและการระบาด รวมไปถึงโรคซาร์ส และโรคเมอร์สคอฟ หรือ โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
  2. การกำจัดเชื้อแบคทีเรีย: มีประสิทธิภาพในการกรองเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Filtration Effective) มากกว่า 99.9% และมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย 4 ชนิด และเชื้อวัณโรค ที่เป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อทางเดินหายใจ
  3. การกรองอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็ก: มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 0.1 ไมครอน (Latex Filtration Effective) มากกว่า 97%
  4. ผ่านการทดสอบ ASTM F2100-11
   • การป้องกันระดับ 3
   • การติดไฟ ระดับ 1
   • ความแตกต่างระหว่างความดันอากาศ น้อยกว่า 5 มิลลิเมตรน้ำ
   • ความต้านทานต่อการซึมผ่านของเลือดสังเคราะห์ ความดันน้อยที่สุดคือ 160 มิลลิเมตรปรอท
  5. ความปลอดภัยของการใช้งาน
   • ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ โดยผ่านการทดสอบ Agar Overlay และ ISO10993-5
   • มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพ โดยผ่านการทดสอบ Buehler method และ ISO10993-10
   • ผ่านการรับรองคุณภาพอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ISO 13485 และ CE CA010717
   • ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา เลขที่ K101129 ในหมวด OUK
 2. อายุการเก็บรักษา: 3 ปี
 3. สินค้าลิขสิทธิ์: ประเทศสหรัฐอเมริกา และฮ่องกง
 4. ผลิตที่ประเทศ: จีน
 5. นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย: บริษัท​ โฮลีสเมดิแคร์ จำกัด

วิธีการใส่

 1. เกาะหน้ากากออกจากซอง
 2. หันหน้ากากด้านสีน้ำเงินออกด้านนอก และให้โครงลวดอยู่ด้านบน
 3. จับห่วงยางยึดคล้องหูทั้งสองข้าง
 4. ดึงหน้ากากให้กางลงคลุมถึงปลายคาง แล้วจัดรอยให้แนบกับใบหน้า
 5. ปรับโครงลวดให้เข้ากับดั้งจมูกจนแนบสนิท
 6. ใส่หน้ากากทุกครั้งขณะอยู่ในสถานที่เปียกชื้น มีฝุ่นละออง หรือเชื้อโรคเพื่ออนามัยส่วนตัว
คำเตือน
 • เป็นชนิดใช้แล้วทิ้ง
 • ขนาดเหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่
 • ไม่มีส่วนผสมของน้ำยางธรรมชาติ
 • ห้ามใช้ถ้าบรรจุภัณฑ์ถูกเปิดหรือชำรุด
 • ไม่ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคจากการสัมผัส
 • ไม่ควรใช้ซ้ำ อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคได้
 • อย่ากินหรือทำลายถ่านคาร์บอนและสารดูดความชื้น
 • ห้ามใช้ในกรณีที่มีประวัติแพ้แร่ธาตุทองแดงและธาตุสังกะสี
 • ควรเปลี่ยนหน้ากากหากได้รับความเสียหาย มีรอยขาด ใช้งานจนเปียกชื้นหรือปนเปื้อนเสหมะ
ตารางกำจัดเชื้อโรค
หน้ากากป้องกันไวรัส หน้ากากป้องกันไวรัสไข้หวัด หน้ากากป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่ หน้ากากป้องกันแบคทีเรีย หน้ากากป้องกันวัณโรค หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 หน้ากากอนามัย หน้ากากฆ่าเชื้อโรค หน้ากากฆ่าเชื้อไวรัส หน้ากากฆ่าเชื้อแบคทีเรีย หน้ากากฆ่าเชื้อวัณโรค หน้ากากอนามัยนำเข้า หน้ากากกรองฝุ่น หน้ากากกรองควัน หน้ากากกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก หน้ากากกำจัดเชื้อโรค หน้ากากกำจัดเชือแบคทีเรีย หน้ากากกำจัดเชื้อไวรัส หน้ากากกำจัดเชื้อวัณโรค หน้ากากป้องกันละอองยาเคมีบำบัด หน้ากากป้องกันละอองยา หน้ากากป้องกันละอองน้ำ หน้ากากไวรัส หน้ากากแบคทีเรีย หน้ากากวัณโรค หน้ากากกันเชื้อโรค หน้ากากกันเชื้อไวรัส หน้ากากกันเชื้อแบคทีเรีย
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้